Zostało powołane 17 sierpnia 2009 r. jako organizacja zrzeszające firmy wytwarzające wyroby ceramiczne z terenu powiatu bolesławieckiego. Starszym Bratem Bractwa został Stanisław Wiza. Celem funkcjonowania organizacji jest zarówno podtrzymywanie i kultywowanie tradycji garncarskich, jak i ochrona regionalnych wyrobów. Organizacja zarejestrowała wspólny znak towarowy Ceramika Bolesławiecka, którym firmy należące do bractwa oznaczają swoje wyroby, umieszczając go obok własnego loga. Ma to stanowić gwarancję oryginalnego pochodzenia, wysokiej jakości i unikalnego wzornictwa. 

Co roku przedstawiciele firm zrzeszonych w Bolesławieckim Bractwie Ceramicznym biorą udział w paradzie inaugurującej Święto Ceramiki. Ubrani w togi, na piersiach mają ozdobne łańcuchy z herbem miasta, wykonane z płytek ceramicznych zdobionych wzorami charakterystycznymi dla poszczególnych zakładów.

www.ceramics.com.pl