Bolesławiecki Ośrodek Kultury powstał w roku 1970 i zajmował się popularyzacją zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuki i kultury. Funkcjonowały tu różnego typu pracownie plastyczne i muzyczne, prowadzono działalność wystawienniczą oraz organizowano działania mające na celu promocję lokalnych artystów.

W latach 2004-2011 obiekt został przebudowany i obecnie łączy funkcje związane z rozwojem kultury, sztuki i turystyki. W jednej części funkcjonuje kino „Forum” oraz Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej (PITiK). Drugą część zajmują pracownie oraz sala konferencyjna i wystawiennicza. Działalność pedagogiczną ukierunkowano głównie na pracę w glinie, a autorskie zajęcia prowadzą tu bolesławieccy ceramicy: Edyta Orlińska, Mateusz Grobelny i Czesław Matyjewicz. Wyposażenie pracowni ceramicznej stanowią  m.in. piece do wypału ceramiki oraz urządzenia do formowania i obróbki gliny. Obiekt służy zarówno dzieciom i młodzieży, rozwijającej umiejętności manualne, jak również artystom-ceramikom, mogącym tworzyć i prezentować tu swoje prace.

Przed budynkiem BOK-MCC znajduje się Aleja Wielkich Ceramików Bolesławca z tablicami, na których umieszczono odciski dłoni następujących artystów: Janiny Bany-Kozłowskiej, Krystyny Gay-Kutschenreiter, Mateusza Grobelnego, Edyty Orlińskiej, Bronisława Wolanina i Marka Zygi.

 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec

tel.: +48 75 644 21 45

fax: +48 75 644 21 47

www.bok.boleslawiec.pl