Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej to pierwsza w kraju organizacja, zrzeszająca jednostki samorządowe, mająca służyć promocji i popularyzacji użytkowej, przemysłowej i artystycznej wytwórczości ceramicznej. Zadaniem Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi polskich ośrodków związanych z ceramika poprzez utworzenie partnerskich relacji na wielu płaszczyznach. Za cel organizacja stawia sobie zacieśnianie współpracy pomiędzy gminami oraz instytucjami, podmiotami i producentami związanymi z branżą ceramiczną w zakresie międzynarodowego marketingu oraz promocji przemysłu i rzemiosła ceramicznego, a także dbanie o zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz wymianę doświadczeń.

Stowarzyszenie powstało w Bolesławcu w grudniu 2015 r. W komitecie założycielskim znaleźli się: Piotr Roman (Prezydent Miasta Bolesławiec, organ założycielski– Gmina Miejska Bolesławiec), Andrzej Dutkowski (Wójt Gminy Bolesławiec, organ założycielski– Gmina Bolesławiec), Robert Relich (Burmistrz Nowogrodźca, organ założycielski– Miasto i Gmina Nowogrodziec). W kolejnych miesiącach do Stowarzyszenia dołączyły kolejne gminy powiatu bolesławieckiego: Osiecznica (Wójt Gminy Osiecznica- Waldemar Nalazek) oraz Warta Bolesławiecka (Wójt Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosław Haniszewski). Członkiem wspierającym jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. We władzach Stowarzyszenia znaleźli się: Krzysztof Hewak– Prezes Zarządu, Roman Jaworski – Zastępca Prezesa, Aleksandra Veer – Skarbnik. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Nieratka, Elżbieta Chojnacka oraz Krzysztof Rajczakowski.

Wzorem dla stworzenia Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej stało się utworzone w_2003_r. Włoskie Stowarzyszenie Miast Ceramiki (AiCC), a także inne tego typu organizacje funkcjonujące: we Francji (AfCC w 2003 r.), w Hiszpanii (AeCC w 2007 r.) i w Rumunii (ArCC w 2008 r.), które w 2014 r., zostały zrzeszone w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „Miasta Ceramiki” (AEuCC).

Pierwszym działaniem Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej była realizacja projektu „Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej”, w który zaangażowały się 23 zakłady produkujące ceramikę z terenu Powiatu Bolesławieckiego oraz 4 firmy wspierające lokalny przemysł ceramiczny poprzez wydobycie i obróbkę surowców oraz produkcje mas wykorzystywanych do produkcji ceramiki. W ramach przedsięwzięcia Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przygotowało wystawę, na której zaprezentowano łącznie około 700 wyrobów ceramicznych. Wydano także polsko-włosko-angielski katalog. Była to pierwsza zorganizowana na taka skale wystawa dotycząca współczesnej bolesławieckiej ceramiki w historii powojennej.

 

Do pobrania: Statut Stowarzyszenia