W 1908 r. utworzono Muzeum Miejskie, które gromadziło zbiory historyczne i etnograficzne związane z regionem, w tym miejscowe wyroby garncarskie. W 1945 r. kolekcja dawnego muzeum została zniszczona i rozproszona. Po wojnie Muzeum uruchomiono w 1953 r., prezentując zwiedzającym zbiory bolesławieckiej i europejskiej kamionki.

Obecnie Muzeum posiada dwa budynki. Przy ul. Mickiewicza 13 mieści się Dział Ceramiki, w którym prezentowane są miejscowe wyroby w układzie chronologicznym oraz przykłady ceramiki europejskiej. Ponadto mieści się tu pracownia konserwatorska i niewielka sala konferencyjna. Obecnie kolekcja Działu Ceramiki liczy około 6000 eksponatów i jest największym zbiorem bolesławieckiej ceramiki na świecie.

Dział Historii Miasta funkcjonuje w budynku przy ul. Kutuzowa 14. Uprzednio, do 1991 r. mieściło się tu Muzeum Kutuzowa administrowane przez Rosjan. Obecnie, od 2009 r. prezentowane są tu zbiory poświęcone historii miasta i regionu oraz ekspozycje czasowe. Muzeum organizuje warsztaty ceramiczne, sympozja i konferencje, uczestniczy w programach naukowo-badawczych i prowadzi bogatą działalność wydawniczą, promując zagadnienia związane z miejscową ceramiką.

 

Dział Ceramiki

Mickiewicza 13, 59-700 Bolesławiec

tel.: +48 75 644 47 00

 

Dział Historii Miasta

Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec

tel.:+48 75 644 22 00