Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych powstały w 1947 r. jako przedsiębiorstwo państwowe. Od początku istnienia do dziś prowadzi działalność w dwóch kierunkach: wydobycie i przerób surowców ilastych i kwarcowych oraz produkcja materiałów ogniotrwałych. W 2002 r. przeprowadzono prywatyzację zakładu. Prezesem Zarządu firmy jest Jerzy Rutowicz. Zakład zatrudnia 35 pracowników.

Prywatyzacja zapoczątkowała proces restrukturyzacji i modernizacji firmy. W 2006 r. wybudowano nowoczesny zakład wzbogacania iłu, w którym proces wzbogacania jest realizowany bez dodatku środków chemicznych, a pozyskany surowiec zachowuje naturalne właściwości.

W ofercie zakładu są iły i kaoliny wzbogacone: ił wzbogacony CWW, ił wzbogacony granulowany CWW B, kaolin wzbogacony wysokoglinowy KWW, glina ceramiczna TWW oraz glina ceramiczna TW15. Wypalający się na biało surowiec ilasty o dobrych właściwościach reologicznych i wytrzymałościowych, oferowany jest do sprzedaży w postaci pociętych placków filtracyjnych. Ma on szerokie zastosowanie w przemyśle ceramicznym, m.in. w produkcji ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, wyrobów kamionki użytkowej oraz galanterii ceramicznej. Sprzedawany jest na terenie Polski, Niemiec, w Rumunii i na Ukrainie.


Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.

Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec, tel.: +48 75 732 36 61, e-mail: bzmo@bzmo.com.pl, www.bzmo.com.pl

Kopalnia „Czerwona Woda”

3 Maja 49, 59-940 Czerwona Woda

Comments are closed.