Spółka EKOCERAMIKA powstała w 2000 r. w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego EKOCER, z blisko 50-letnią tradycją górniczą w zakresie eksploatacji surowców kamionkowych i ceramicznych. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Sławomir Grzesiak, a Członka Zarządu Andrzej Piotrów. Spółka obecnie zatrudnia 52 pracowników.

Spółka zajmuje się wydobyciem i sprzedażą glin w oparciu o dwa oddziały – „Janina” w Suszkach (gmina Bolesławiec) i „Zebrzydowa – Zachód” w Zielonce (gmina Węgliniec). W Suszkach eksploatuje jedyne w Polsce złoża glin biało wypalających. Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowano technologię eksploatacji wcześniej niezagospodarowanych złóż. Uzyskiwany jest tu surowiec wysokiej jakości, stosowany w przemyśle płytkarskim, sanitarnym i w produkcji wyrobów galanterii ceramicznej. Drugi z oddziałów zajmuje się wydobywaniem gliny kamionkowej.

Głównymi produktami są:

– wzbogacona glina JANINA jasno wypalającą się, plastyczna, mająca zastosowanie w przemyśle ceramicznym w produkcji płytek ściennych, podłogowych, także do wyrobów szkliwionych szkliwem kolorowym lub kryjącym;

– glina JEW o wysokim wskaźniku białości, mająca zastosowanie, podobnie jak glina JANINA, w produkcji płytek ściennych, podłogowych, wyrobów sanitarnych, porcelitu stołowego, kafli piecowych, szkliw, wyrobów garncarskich oraz w mniejszym stopniu porcelany elektrotechnicznej i wypełniaczy;

– glina kamionkowa STANDARD II S, będąca tradycyjnym surowcem do produkcji płytek podłogowych, ściennych, do wyrobów garncarskich i kafli piecowych;

– piasek płukany, charakteryzujący się drobnoziarnistą granulacją (frakcja główna 0,1-0,5) oraz niską zawartością tlenków barwiących. Piaski znajdują swoje zastosowanie w chemii budowlanej, do tynków szlachetnych i tradycyjnych i do produkcji wyrobów ceramicznych.

Na terenie Polski odbiorcami surowców wytwarzanych w EKOCERAMICE są takie firmy jak: Opoczno I Sp. z o.o. w Opocznie, Cersanit III S.A. w Wałbrzychu, Paradyż Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, Ceramika Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie, Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o. w Ozorkowie, Ceramika Tubądzin Sp. z o.o. w Tubądzinie, Ceramika Nowa Gala S.A. w Końskiem, Tabex – Ozmo Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Star – Dust Sp. z o.o. w Końskiem, Ceramika Pilch Sp. z o.o. sp. kom. w Jasienicy, Ceramika Gres S.A. w Końskiem, a na rynku lokalnym: Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu, Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o., Fabryka Naczyń Kamionkowych Manufaktura w Bolesławcu.

Spółka realizuje wiele programów mających zapewnić ochronę środowiska i rekultywację obszarów górniczych. Firma wdrożyła, utrzymuje oraz ciągle doskonali System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z normami ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.


EKOCERAMIKA Sp. z o.o.

Suszki 80, 59-700 Bolesławiec, tel.: +48 75 784 11 20, e-mail: ekoceramika@ekoceramika.pl, www.ekoceramika.pl