To impreza cykliczna o charakterze międzynarodowym, organizowana w Bolesławcu w przedostatni weekend sierpnia każdego roku. Po raz pierwszy odbyła się w 1994 r. i miała charakter targów ceramicznych. W roku 1999 poszerzono formułę tego wydarzenia. Od tego czasu podczas święta odbywają się plenery twórcze, happeningi, warsztaty ceramiczne (lepienie, toczenie na kole garncarskim, wypalanie, malowanie), występy wokalno-taneczne, giełda staroci oraz kiermasz ceramiczny. Na czas święta klucze do miasta przejmuje Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne oraz miejscowi artyści-ceramicy.

Święto rozpoczyna Parada Ceramiczna – pochód, w którym biorą udział przedstawiciele władz, mieszkańcy, pracownicy i właściciele firm ceramicznych w barwnych strojach nawiązujących do tradycji garncarskich miasta, którzy uczestniczą w konkursie na najbardziej efektowne przebranie. Podczas Święta organizowane są parady i pokazy Glinoludów, Zdobinek i Pawich Oczek. W Rynku można obserwować proces budowy, rozpalenia, wypału oraz wygaszenia widowiskowego pieca plenerowego.

Bolesławieckie Święto Ceramiki ma na celu promocję miasta jako ośrodka, od wieków związanego z ceramiką. To także forma uhonorowania osób, zakładów i manufaktur, które dbają, by kontynuować te tradycje. W imprezie uczestniczą co roku zarówno mieszkańcy regionu, jak i licznie przybyli turyści oraz wystawcy z wielu krajów Europy, USA i Kanady.

www.swietoceramiki.pl