Po raz pierwszy impreza odbyła się w Bolesławcu w 1964 r. jako część Plenerów Dolnośląskich, organizowanych równolegle także w innych miastach: Oleśnicy, Chocianowie i Ziębicach. Z czasem Plener ewaluował i zmieniał swą formę. Od 1975 r. miał zasięg ogólnopolski, a od 1996 r. funkcjonuje pod nazwą Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. Plenery odbywają się co roku w okresie letnim. Do Bolesławca zjeżdżają wówczas artyści-ceramicy z całego świata, m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, krajów skandynawskich, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a nawet Australii, by wspólnie uczestniczyć w działaniach artystyczno-happeningowych. Tworzą oni w miejscowych zakładach, a efekty ich pracy twórczej prezentowane są w formie wystaw poplenerowych w ośrodkach kultury, muzeach i instytucjach wystawienniczych w kraju i za granicą. Wśród uczestników warto wymienić światowej klasy artystów takich jak m.in.: Marita Benke-Gajda, Krystyna Cybińska, Władysław Garnik, Krystyna Gay-Kutschenreiter, Elżbieta Grosseová, Kazimierz Kalkowski, Mirosław Kociński, Karen Park, Paulina Pokorny-Ziemba, Krzysztof Rozpondek, Andrzej Trzaska, Czesław Wiącek i Stanisław Wiącek.

Najdłużej funkcją komisarza Plenerów, przez 15 lat (1990-2014), pełniła Krystyna Gay-Kutschenreiter. Bogate zbiory rzeźby poplenerowej znajdują się w kolekcjach Muzeum Ceramiki oraz Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki.

www.plenerceramiczny.boleslawiec.pl