Odbywa się co roku w ramach obchodów Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec i trwa przez dwa dni. Jarmark rozpoczyna się w sobotę, a najważniejsze działania odbywają się w niedzielę, kiedy to ulicami miasta przechodzi barwny korowód. Organizatorami są Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Urząd Miejski w Nowogrodźcu. Pierwszy Jarmark odbył się w sierpniu 2013 r.

Święto nawiązuje do lokalnych tradycji garncarskich. Jego najważniejszą częścią jest jarmark ceramiczny – prezentacja wyrobów zakładów ceramicznych z gminy Nowogrodziec. Towarzyszą mu każdorazowo targi eko-żywności, na których możemy znaleźć: wyroby pszczelarskie, tradycyjne regionalne potrawy przygotowane przez poszczególne sołectwa oraz wyroby rękodzielnicze. Podczas jarmarku odbywają się również występy lokalnych zespołów ludowych, pokazy i konkursy.